Selecteer een pagina
Vaste en vlottende activa

Als we het hebben over activa, dan hebben we het over de bezittingen van ons bedrijf. Deze bezittingen staan debet op de balans (links) . De activa kunnen we onderverdelen is vaste activa en vlottende activa.

Vaste activa

Vaste activa zijn voor tenminste een jaar in ons bedrijf aanwezig en blijven dus ook aanwezig op de balans. Ook de vaste activa kunnen we verder onderverdelen; immateriële, materiële en financiële vaste activa.

Immateriële vaste activa zijn niet tastbaar. Dit zijn bezittingen die wel een rol spelen in de onderneming, maar ze zijn niet fysiek aanwezig binnen de bedrijfsprocessen. Voorbeelden zijn octrooien en licenties , goodwill , maar ook ontwikkelingskosten, software en merknamen vallen onder de materiële vaste activa.

Materiele vaste activa zijn de bezittingen van een onderneming die tastbaar zijn en voor een periode van langer dan 1 jaar zijn vastgesteld. De materiële vaste activa worden afgeschreven in termijnen. Voorbeelden zijn; gebouwen, grond, machines, inventaris, voertuigen en computers.

Dan hebben we ook nog de financiële vaste activa. Deze bestaan uit bijvoorbeeld aandelen en financiële vorderingen. Ook deelnemingen in het kapitaal van verbonden ondernemingen en hypotheken vallen hieronder.

Vlottende activa

Vlottende activa zijn veel veranderlijker dan vaste activa en zijn in tegenstelling tot de vaste activa veel korter in het bedrijf. Waar vaste activa langer dan een jaar aan de onderneming verbonden blijven, zijn vlottende activa binnen een jaar weer uit de onderneming. Voorbeelden van vlottende activa zijn debiteuren, voorraden en liquide middelen.

Andere benamingen voor de vlottende activa zijn vlottend kapitaal, kapitaalgoederen en bedrijfskapitaal.

Nu kan het natuurlijk gebeuren dat er een artikel op voorraad ligt, maar helemaal niet verkocht wordt en na een jaar nogsteeds op de balans staat. Is het dan een onderdeel van de vaste activa geworden? Het antwoord is nee, het blijft een onderdeel van de vlottende activa. Vlottende activa zijn het deel van je onderneming, het stukje op de balans, waarmee jij je geld verdient. Voorraden gaan over in contanten of in debiteuren en die debiteuren gaan op hun beurt ook weer over in geld op de bank, in liquide middelen. Met het geld dat op de bank staat kun je vervolgens bijvoorbeeld weer nieuwe voorraad inkopen.

Share This
× Hoe kan ik je helpen?